Mala pomoć pri traženju adrese!

Benzinska postaja Lukoil Sveti Ivan Zelina

Lokacija      Karta      Komentari      Tablica udaljenosti
Pogledaj slike Benzinska postaja Lukoil Sveti Ivan Zelina

45.941712 (SJEVERNO 45° 56' 30.16")

16.237905 (ISTOČNO 16° 14' 16.46")

Benzinska postaja (Benzinska stanica; brodsko gorivo; Ulice koje vode na benzinsku postaju su često označene s autocesta=usluga.)

  • Da li je točna lokacija?
Odaberi Street View (povuci žutog čovjeka)

Povećaj mapu (veća karta)


Komentari

U tablici ispod se nalaze mjesta interesa, ceste i ulice, objekti i zgrade, trgovine, slični objekti, hoteli apartmani i smjestaj, gradovi te adrese u Hrvatskoj koje su po udaljenosti najbliži adresa Benzinska postaja Lukoil Sveti Ivan Zelina. Kartu pogledajte gore na stranici. Za detalje kliknite oznaku na karti. 22 lokacija se nalazi u blizini. Najbliža lokacija je za 800 m.

PREVEDENO NA JEZIKE: hr de

GRADOVI U HRVATSKOJ: Adrese Brijest Adrese Motovun

Podatci su ažurirani u periodu od 2009 do 2019 godine. Vrijeme generiranja stranice 11.34 milisekundi.

Share This